ul.Kossaka 15
83-000 Pruszcz Gdański

Tel. 58 682 24 53
kancelariarozbicka.gd@home.pl

O KANCELARII

Serdecznie witam na stronie mojej Kancelarii Notarialnej.

W ramach prowadzonej działalności oferuję Państwu obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych. Gwarantuję, że wszystkie czynności prawne przeze mnie świadczone, dokonywane są z najwyższą starannością. Zawód notariusza wykonuję zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej czuwając nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i interesów stron czynności notarialnych oraz osób trzecich. Jako osoba zaufania publicznego zachowuję bezstronność, rzetelność w związku ze sporządzanymi przeze mnie aktami notarialnymi.

Poprzez ciągłe kształcenie i doskonalenie zawodowe gwarantuję poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Biegle władam językiem angielskim.

Wraz z pracownikami Kancelarii notarialnej udzielamy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących czynności notarialnych dbając o dyskrecję i tajemnicę zawodową.

Na wszelkie zapytania o czynności, dokumenty, koszty dostaniecie Państwo odpowiedź bezpośrednio w Kancelarii, telefonicznie lub drogą mailową.

Siedziba Kancelarii mieści się w Centrum Pruszcza Gdańskiego przy ulicy Kossaka 15 (w Centrum Kossaka) na pierwszym piętrze. Dla klientów dostępny jest parking pod Kancelarią, dostęp do Kancelarii możliwy jest bez pokonywania ani jednego schodka, gdyż w budynku Centrum Kossaka znajduje się komfortowa winda (budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych). Akty notarialne sporządzane są w Kancelarii Notarialnej, a dokonanie czynności notarialnej w innym miejscu jest możliwe, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Kancelaria czynna jest: od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 17:00, zaś w czwartek i piątek w godzinach od 9:00 do 16:00. Możliwe jest umówienie innego terminu po wcześniejszym uzgodnieniu.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Jako Notariusz w ramach obsługi notarialnej dokonuję wszelkich czynności notarialnych zastrzeżonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do kompetencji notariuszy, to jest:

W ramach powyższych czynności zajmuję się wszelkimi zagadnieniami związanymi z obrotem nieruchomościami – zarówno rolnymi, jak i budowlanymi oraz lokalowymi, jak również prawem handlowym, umowami deweloperskimi, sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia.

Poprzez ciągłe kształcenie i doskonalenie zawodowe gwarantuję poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Miejsce wykonywania czynności notarialnych

Jako Notariusz dokonuję czynności notarialnych w siedzibie swojej kancelarii notarialnej, a w uzasadnionych przypadkach podyktowanych szczególnymi okolicznościami ( np. stanem zdrowia klienta) lub charakterem czynności ( np. zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek) również poza siedzibą kancelarii.

KOSZTY CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) - Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564).

Wysokość taksy notarialnej reguluje § 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przy czym najłatwiejszym sposobem poznania wysokości pobieranej taksy od danej czynności i jej wartości, jest kontakt telefoniczny z Kancelarią, w której jej pracownicy w ciągu kilku sekund bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji.

Taksa Notarialna

Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności, obliczane jest według wartości rynkowej transakcji. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana z notariuszem przed aktem.

Podatki

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych PCC (2%) zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 41 poz. 399). Notariusz dolicza do taksy notarialnej 23% VAT zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz.535).

Opłaty Sądowe

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej reguluje art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398).

Kalkulator opłat notarialnych

Link do kalkulatora opłat notarialnych: http://www.rp.pl/narzedzia/calc_nieruchomosci.jsp

Przykładowe wyliczenia

Umowa sprzedaży MIESZKANIA NA RYNKU WTÓRNYM (stare mieszkanie) z księgą wieczystą.
Cena sprzedaży : 200 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych :
Taksa notarialna :
Wypisy netto 6szt. po 4str. :
Opłata sądowa :
Podatek VAT :

RAZEM:
4 000,00 zł
785,00 zł netto
144,00 zł
200,00 zł
221,67 zł

5.350,67 zł

Cena sprzedaży : 400 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych :
Taksa notarialna :
Wypisy netto 6szt. po 4str. :
Opłata sądowa :
Podatek VAT:

RAZEM:
8 000,00 zł
785,00 zł netto
144,00 zł
200,00 zł
305,67 zł

9.434,67 zł

Umowa sprzedaży DZIAŁKI GRUNTU (budowlanej) z wpisem w księdze wieczystej:
Cena sprzedaży : 300 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych :
Taksa notarialna :
Wypisy netto 6szt. po 4str. :
Opłata sądowa :
Podatek VAT:

RAZEM:
6 000,00 zł
985,00 zł netto
144,00 zł
200,00 zł
259,67 zł

7.588,67 zł

Umowa sprzedaży DZIAŁKI GRUNTU (rolnej poniżej 1ha) z założeniem nowej księgi wieczystej:
Cena sprzedaży : 150 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych :
Taksa notarialna :
Wypisy netto 6szt. po 4str. :
Opłata sądowa :
Podatek VAT:

RAZEM:
3000,00 zł
1370,00 zł netto
144,00 zł
200,00 zł
348,22 zł

5.062,22 zł

Umowa sprzedaży DZIAŁKI GRUNTU (rolnej powyżej 1ha) z założeniem nowej księgi wieczystej:
Cena sprzedaży : 150 000,00 zł

Taksa notarialna :
Wypisy netto 6szt. po 4str. :
Opłata sądowa :
Podatek VAT:

RAZEM:
1370,00 zł netto
144,00 zł
150,00 + 60,00 zł
348,22 zł

2.072,22 zł

KONTAKT

Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana.

BEATA ROZBICKA-CZARNECKA
NOTARIUSZ

ul.Kossaka 15 (1 piętro)
83-000 Pruszcz Gdański

Tel. 58 682 24 53
kancelariarozbicka.gd@home.pl